Adverteren

Wie adverteert bij de VKSJ bereikt daarmee niet alleen een groep liefhebbers van klassieke zeiljachten, maar men ondersteunt daarmee ook onze behoudsvereniging.

 De VKSJ biedt twee kanalen voor adverteren:

  • het verenigingsmagazine "Scherp Gesneden" (SG)
  • de website van de vereniging, http://www.vksj.nl

Details m.b.t. adverteren in de Scherp Gesneden:

Oplage maximaal 4 uitgaven per jaar, verspreiding circa 370 leden/relaties
Prijs per kalenderjaar of per nummer (jaartarief / 4)
Aanleveren full-color, cert.-pdf 150 dpi of in .doc formaat, afwijkend in overleg met de redactie
Contact        In eerste instantie de secretaris (secretaris@vksj.nl), daarna: redactie SG (sg@vksj.nl)                          

Details m.b.t. adverties op de website "www.vksj.nl":

Bezoek circa 200.000 hits en 7.000 visits per maand
Prijs per kalenderjaar of per periode (jaartarief x dagen/365)*
Plaatsing advertentieformaat 202/74 pix rechterkolom homepage
Aanleveren in .jpg of .doc formaat, afwijkend in overleg met de webredactie
Contact   In eerste instantie de secretaris (secretaris@vksj.nl), daarna: webmaster VKSJ (webmaster@vksj.nl)

 

Tarieven voor adverteren

Pagina binnen A6 + logo homepage € 200
Pagina binnen A5 + logo homepage € 250
Pagina binnen A4 + logo homepage € 350
Achterpagina buiten A4 + logo homepage € 400
Alleen website, logo homepage € 150
Vraag & Aanbod, SG + Website € 100*
Vraag & Aanbod van leden/donateurs Gratis**

NB! De tarieven gelden voor een kalenderjaar.

 *) "Vraag en Aanbod" niet-leden en -donateurs

Niet-leden en -donateurs adverteren in de rubriek "vraag & aanbod" voor een vast bedrag van 100 euro: 

  • op de website www.vksj.nl, met een maximum van een jaar;
  • een keer in de "Scherp Gesneden", onder voorbehoud van passendheid en ruimte volgens de redactie.

**) "Vraag en Aanbod" leden en donateurs
Leden en donateurs adverteren gratis op de website www.vksj.nl in de rubriek "vraag & aanbod" en een keer per jaar in de "Scherp Gesneden", onder voorbehoud van passendheid en ruimte volgens de redactie.

Aanmeldprocedure

Voor het aanmelden van advertentie dient men zich te wenden tot de secretaris via secretaris@vksj.nl, onder vermelding van het doel, het gewenste formaat en het medium. De secretaris zal zorgen voor de algemene coördinatie. Uitzondering op deze regel is het adverteren in de rubriek "Vraag en Aanbod" door leden en donateurs, leden deze kunnen dit rechtstreeks middels hun inlognaam en inlogcode op de website afhandelen.

De financiële afhandeling loopt via de penningmeester. 

IBAN  NL39 ING B0005561298
BIC: ING BNL 2A
Contact: Penningmeester VKSJ, email: penningmeester@vksj.nl