Hoe gaat de toelating tot de VKSJ in zijn werk?

Je kunt je via het online-inschrijfformulier bij de VKSJ aanmelden als donateur of als lid met schip. 

Na verzending van het formulier ontvang je een bevestiging van je aanvraag per e-mail en vervolgens krijg je een factuur. 

Kosten lidmaatschap VKSJ

 • In het eerste jaar voor 1 juli € 105,00 t.w aanmeldkosten € 35,00 en lidmaatschap € 70,
 • Na 1 juli totaal voor dat jaar €70,00 t.w. €35,00 aanmeldkosten en €35,00 lidmaatschap.
 • Lidmaatschapskosten worden daarna € 70,00 per jaar.
 • Bij aanmelding van een tweede schip eenmalig € 25,00 (zie Huishoudelijk Reglment )

De Algemene Leden Vergadering bepaalt jaarlijks de hoogte van de contributie. 
In de aanmeldkosten zijn begrepen het registratieplaatje en het verenigingsvaantje.

Procedure voor het lidmaatschap.

 • Aanmelden via website met NAW- en scheepsgegevens+ foto’s .
 • Penningmeester verzendt de factuur voor aanmeld- en beoordelingskosten ad € 35,--
 • Kandidaat-lid betaalt de aanmeldkosten.
 • Na betaling gaat bericht naar toelatingscommissie met akkoord voor beoordeling.
 • De beoordeling gebeurt op basis van de door de eigenaar verstrekte informatie en foto’s. Er wordt niet geschouwd. 

Schip wordt toegelaten

 • Penningmeester verzendt factuur voor het lidmaatschapsgeld : € 70,00 of € 35.00,  afhankelijk van het tijdstip van het jaar.
 • Na ontvangst van de betaling worden de scheepsgegevens opgenomen in de database van de vereniging en het schip krijgt een registratie nummer.
 • De secretaris verzendt de toelatingsbrief met het toelatingsrapport, het registratie-plaatje met het daarin gegraveerde nummer en het verenigingsvaantje aan het nieuwe lid.
 • Het nieuwe lid ontvangt login gegevens voor de website.
 • In de toelatingsbrief wordt aan het nieuwe lid gevraagd of het de bedoeling is dat er met het schip aan wedstrijden wordt deelgenomen. Zo ja dan zijn er om de rating te bepalen aanvullende scheepsgegevens nodig , welke op de webpagina dienen te worden ingevuld

Schip wordt afgewezen

 • De secretaris verzendt de afwijzingsbrief met het afwijzingsrapport en een uitnodiging om donateur van de vereniging te worden.
 • De aanmeldingskosten worden NIET gerestitueerd.

Download procedure en kostenoverzicht