Kosten & procedure

  • In het eerste jaar voor 1 juli €105,00 t.w aanmeldkosten €35,00 en lidmaatschap €70,
  • Na 1 juli totaal voor dat jaar €70,00 t.w. €35,00 aanmeldkosten en €35,00 lidmaatschap.
  • Lidmaatschapskosten worden daarna €70,00 per jaar.
  • Bij aanmelding van een tweede schip eenmalig €25,00 (zie Huishoudelijk Reglment )

De Algemene Leden Vergadering bepaalt jaarlijks de hoogte van de contributie. 
In de aanmeldkosten zijn begrepen het registratieplaatje en het verenigingsvaantje.
Meer over de procedure