Onze aanpak

Ons streven is er op gericht om de vaak prominente plaats in de huidige watersportwereld van klassieke jachten te behouden. Dat doet recht aan de plaats in de watersport- en jachtbouw-geschiedenis die zij destijds innamen. 

Wij geven dit streven vorm op veel manieren: we verzamelen kennis, van leden en ook van buiten, wisselen die kennis uit via ons verenigingsblad 'Scherp Gesneden' en onze website; we organiseren wedstrijden en laten ons ook zien op evenementen van anderen zoals de Flevo Race, de DeltaWeek, de 24 Uurs Race, Brouwse Classic Regatta en natuurlijk de Dutch Classic Yacht Regatta (DCYR) in Hellevoetsluis. Ook organiseren we winterevenementen, lezingen en werfbezoeken, al dan niet in combinatie.

We streven naar het aanleggen en ontsluiten van een goed scheepsarchief van de klassieke jachten in Nederland, waarin achtergrond, ontwerp, bouw, eventuele renovaties, accommodatie, uitrusting en prestatievermogen (door middel van een VKSJ-rating) worden vastgelegd. Daarmee dragen wij voortdurend bij aan het draagvlak in Nederland voor de instandhouding van de Nederlandse watersport historie.

Samenwerking

Wij zoeken daartoe samenwerking met scheepvaartmusea, andere behoudsverenigingen en databanken en de diverse watersportbladen.

De Nederlandse Vereniging van Toerzeilers (NVvT) behartigt onder andere voor de VKSJ de belangen op planologisch gebied. Waar mogelijk zoekt de VKSJ samenwerking met andere organisaties om haar doelstelling beter te bereiken.

Sectie Varende Monumenten (SVM) en FONV

De VKSJ maakt vanaf 1 januari 2013 geen deel meer uit van de Federatie Oud Nederlandse Vaartuigen. Er zijn nog wel enkele VKSJ schepen geregistreerd als Varend Monument bij de SVM. Het register Varende Monumenten wordt door de FONV, en daarbinnen weer de sectie, beheerd. Naam: Naionaal Register Varende Monumenten (NRVM).

Recent is dat deels "overgedragen" aan de Mobiele Collectie Nederland, het MCN. Daarin zitten overkoepelende organisaties van Mobiel Erfgoed van de weg, de rail, het water en de lucht. Dat samengebalde register heet: Nationaal Register Mobiel Erfgoed. (NRME)