Wat is een klassiek scherp jacht?

Wat is een klassiek scherp jacht?  Wat is een scherp jacht?

Daarvan bestaat geen sluitende definitie. Er zijn terugkijkend in het verre verleden veel klassieke scherpe jachten gebouwd. Je kunt dus veilig aannemen dat een schip van vóór de 2e wereldoorlog een klassiek schip is. In Nederland kun je nogal makkelijk stellen dat de klassieke platbodem- en ronde jachten, die alle met uitzondering van de Staverse Jol, zijzwaarden hebben, geen scherpe jachten zijn. De anderen met kiel of midzwaard -de rest van de schepen- zijn dan scherp.

Maar wanneer is het dan een klassiek scherp jacht?

Dat heeft iets te maken met klassieke lijnen en klassieke lijnen hebben dan weer te maken met de mode van weleer, wanneer het gaat om zeiljachten. Om te voorkomen dat we verzeild raken in mode- en smaakdiscussies, noemen we alles dat vóór 1971 is ontworpen klassiek. Is een scheepsontwerp van na die datum en is het ontwerp duidelijk geënt op een ontwerp van vóór 1971, is eveneens het predicaat klassiek toepasselijk. Wij spreken dan van een “replica-ontwerp”. Daaraan worden in VKSJ-verband eisen met betrekking tot  verhoudingen van lengte, overhangen, vrijboord en opbouwmaatgeving gesteld.

Onder voorwaarden kunnen dus ook schepen van een ontwerp van na 1970 VKSJ-lidschepen zijn. Aan het VKSJ-lidmaatschap is zonder verdere kosten, ook de VKSJ rating verbonden. Met het VKSJ-rating systeem kunnen zowel klassieke als moderne schepen worden gerated, los van de vraag of het schip een lidschip bij de VKSJ is. De VKSK-rating is toegankelijk en tegen betaling verkrijgbaarvoor die schepen die aan bovengenoemde beschrijving kunnen voldoen, met dien verstande dat ontwerpen tot en met 1975 toegang hebben tot deze rating, mits deze ontwerpen zijn geënt op die van vóór 1971.

Bent U hiervan niet zeker, check dan met de VKSJ-ratingcommissie: rating@vksj.nl. Zo bereiken we dat bij evenementen als de 24-uurs, de Delta race en ook de Dutch Classic in het klassieker veld inderdaad klassiek zal zijn. 

Voor de Ratingcommissie van de VKSK,

Maarten Lampe