Rating van klassieke jachten bij de VKSJ

De VKSJ schepen hebben een rating; helemaal correct is de term Tijds Correctie Factor (TCF).
De gezeilde tijd in een wedstrijd wordt met de Tijdscorrectiefactor vermenigvuldigd, waarna er een uitslag op gecorrigeerde tijd ontstaat.

Achter de rating zit denkwerk: de rating zou zo moeten zijn dat alle schepen, mits even goed geschipperd, evenveel kans hebben op gecorrigeerde tijd eerste te worden.
De VKSJ - rating is uitgedacht door onze ratingcommissie. Wij zijn trots op onze vooruitstrevende rating. Wij laten bijvoorbeeld het gewicht van schepen meewegen in de factor. Dat vergt veel kennis over schepen. Binnen de VKSJ is die kennis aanwezig. De rating waar we nu mee varen is in 2008 voor het eerst ingevoerd.
 
Bij de VKSJ is rating zeer belangrijk, omdat wij welhaast met unica tegen elkaar wedstrijdvaren.

Rating verkrijgen

Schippers en eigenaren zijn zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van een rating. In eerste instantie vult de schipper zelf op zijn bootdataformulier de hem/haar bekende getallen in. Automatisch wordt dan een voorlopige rating berekend. Vervolgens draagt u zelf zorg voor het verkrijgen van een definitieve rating. Het schip moet gemeten worden op een evenement. U moet zelf actief op zoek gaan naar een meter. Vraag het aan een bestuurslid, of de wedstrijdcommissie.

Niet-VKSJ-wedstrijden

Voor deelname aan de 24-uurs, de Flevorace en andere niet VKSJ wedstrijden waar wel een aparte klassiekersklasse ingesteld is, is de schipper verplicht een door de ratingcommissie goedegekeurde rating te hebben. Het schip moet dus gemeten zijn en de gegevens moeten door de ratingcommissie definitief zijn ingevoerd.

TCF met spi en zonder spi

Het voeren van voordewindse zeilen zou een voordeel op moeten leveren in de wedstrijd. Daarom kent de VKSJ twee getallen: met spi en zonder spi. Voorafgaand aan de wedstrijd dien je op te geven met welke TCF u gaat varen, dus of u met of zonder voordewindse zeilen wilt varen.
Voordewindse zeilen zijn alle zeilen die niet aan de wind gevoerd kunnen worden. Dus ook een tweede voorzeil, een waterzeil etcetera.

Aanmelden voor wedstrijd

Onder de agenda staan de evenementen met wedstrijden en de daarbij behorende inschrijfformulieren.

Lijst

In de schepenlijst staan de ratings van de VKSJ-schepen, voorzover hun bootdata door de leden zijn ingevoerd en de ratingcommissie zijn goedgekeurd.

Meten

De VKSJ meetcommissie meet alle aan wedstrijden deelnemende schepen op. Met die data wordt de rating definitief gemaakt in het bootdataformulier. Er kan dan niet meer aangepast worden. Als het schip nog niet gemeten is, vraag dan tijdens een evenement aan deze of gene wie kan meten en of diegene bij je aan boord wil komen met het meetlint.