VKSJ Lidmaatschap

VKSJ leden en donateurs kunnen – zodra ze zijn ingelogd – meer zien dan gewone bezoekers. Als lid/donateur moet je ook eerst ingelogd zijn voordat je je kunt inschrijven voor een evenement.

Het aanpassen van je gegevens kan na inlog via 'Mijn VKSJ'. 

Lid of donateur

De VKSJ heeft twee vormen van lidmaatschap:

A) Lid met klassiek schip;

B) Lid zonder klassiek schip, ofwel donateur;

Basis voor beide vormen van lidmaatschap is de binding met het klassieke jacht. Dat spreekt voor zich als je het klassieke jacht en ook de VKSJ een warm hart toedraagt.  Je bent dus altijd van harte welkom om betrokken te zijn bij de VKSJ.

Ad A) Lid met klassiek schip

Je kunt lid worden met je schip wanneer duidelijk is dat het schip een “klassieker” is en dat dit schip als zodanig past in de VKSJ. Dat betekent dat de VKSJ bepaalde toelatingseisen stelt aan het schip: 

  • het klassieke schip is gebouwd naar een ontwerp voor 1970,  ongeacht rompvorm, tuigage of materiaal
  • het klassieke schip past in "het beeld en karakter" dat de VKSJ wil uitstralen.

Dat beeld bepaalt onze toelatingscommissie en betreft naast het eerder genoemde ontwerpjaar (vóór 1970) aspecten als klassieke spantvorm, bouwmaterialen en bouwwijze. Omdat niet op voorhand vast staat of een schip toelaatbaar is hanteren we een getrapte toelatingsprocedure, die wordt ondersteund door de website van de VKSJ. 

Overigens kan het zijn dat het schip al bij de VKSJ bekend is, dan toetst de toelatingscommissie of er veranderingen aan het schip hebben plaatsgevonden. Ook dit soort schepen dienen de toelatingsprocedure te volgen.

Met de door jou ingegeven gegevens wordt vooraf bepaald of van toelating sprake kan zijn. Is dit onverhoopt niet het geval, dan krijg je daarvan z.s.m. bericht, vergezeld van een verslag van de Toelatingscommissie.

Is je schip wel toelaatbaar, dan ontvang je daarvan eveneens z.s.m. bericht, in de regel met het betreffende toelatingsverslag.

Uit het voorgaande is duidelijk dat het van belang is dat je zoveel mogelijk van de bij inschrijving gevraagde info invult (aanmeldingsformulier). Mocht je een en ander niet goed op een rij krijgen, schroom dan niet om contact op te nemen met de Toelatingscommissie. Immers, zonder gegevens is het niet mogelijk om tot toelating te komen, laat staan van het schip een goede toelatingsbeschrijving te maken.

Ad B) Lid zonder klassiek schip

Je kunt altijd donateur worden en zo verbonden zijn met de wereld van de klassieke jachten in Nederland. Je ontvangt dan het Verenigingsblad en kunt ook meedoen met de verschillende evenementen van de Vereniging. Ook hiervoor kun je het betreffende aanmeldingsformulier invullen.

Tarieven (per jaar, ongeacht het aantal schepen en famillie-leden)

  • Lid vanaf 26 jaar  70 euro
  • Lid tot 26 jaar  35 euro
  • Donateur  35 euro

Rekeningnummer ING :  55.61.298 te Amsterdam
IBAN : NL 39 INGB 000 55 61 298
BIC:  INGB NL 2A