Wedstrijden voor klassieke scherpe jachten

Hier vindt u de uitslagen, uitleg over rating en, indien aanwezig,  het wedstrijdboekje van de VKSJ.

VKSJ wedstrijden

De VKSJ kent een aantal eigen wedstrijden. Die worden gevaren op het IJsselmeer, Markermeer, Westeinder, Volkerak, Hollands Diep, Oosterschelde, Westerschelde, Haringvliet en de Noordzee.

DCYR

Heel dichtbij de VKSJ wedstrijden staan de wedstrijden van de Dutch Classic Yacht Regatta in Hellevoetsluis.. Oorspronkelijk was dit een tweejaarlijks VKSJ evenement. Dit evenement is op eigen benen komen te staan. (Organisatieredenen en financieel risico uitsluiten voor de VKSJ). De DCYR wedstrijden tellen wel mee voor de overall Cups van de VKSJ. De DCYR hanteert de VKSJ rating.

Niet VKSJ wedstrijden

De Delta Lloyd 24-uurs, de Deltaweek en de Flevorace verwelkomen klassieke jachten in een eigen klasse. Daar wordt met de VKSJ rating gevaren. Zie bij rating voor de voorwaarden om aan die wedstrijden deel te nemen.

Klassen

De VKSJ kent twee klassen. De scheiding in de klassen wordt gedaan op basis van het snelheidspotentieel van de schepen. Dit snelheidspotentieel wordt gereflecteerd in de VKSJ rating. De wedstrijdcommissie bepaalt in welke klasse een schip uitkomt.

In klasse 1 varen de schepen met het hoogste snelheidspotentieel. Dus ook met de hoogste rating.

In klasse 2 varen schepen met een kleiner snelheidspotentieel.

Jongeneel Cup

De Jongeneel Cup is vernoemd naar één van de belangrijkste oprichters van de VKSJ, de heer G.A.S. Jongeneel. De Jongeneel Cup wordt gewonnen door het schip uit klasse 1 met de meeste punten over de wedstrijden in Noord en de DCYR.

Fortuin Cup

Schepen in Noord in klasse 2 strijden om de Fortuin Cup, vernoemd naar de heer Willem Fortuin. Willem Fortuin heeft de VKSJ zeer grote diensten bewezen, niet in het minst door lijnenplannen en zeilplannen te tekenen van de VKSJ schepen van het eerste uur. De wedstrijden in Noord en op de DCYR tellen mee voor deze Cup.

Scaldis Cup

In Zuid wordt in één klasse gevaren, en wel om de Scaldis Cup. Deze wordt gewonnen door degeen met de meeste punten gemeten over de DCYR en de VKSJ wedstrijden op het Volkerak, Hollands Diep, Oosterschelde, Westerschelde en Haringvliet.

North Sea en Two Seas Cup

Aangezien men niet aan alle wedstrijden mee kan doen zijn er ook nog een aantal extra cups ingesteld, zoals de North Sea Cup, voor deelnemers aan de zeewedstrijden, de Two Seas Cup, voor deelnemers aan zoet, zout en niet VKSJ-wedstrijden. De wedstrijdcommissie bepaalt welke wedstrijden voor welke cup meetellen.

Line Honours Cup

Voor het snelste schip over meerdere wedstrijden op ongecorrigeerde tijd.

Vragen: wedstrijd@vksj.nl