Schippers ABC beginning with A

Lexicon van scheepstermen

A

Aan lager wal raken Zoek term

Spreekwoord afkomstig uit de scheepvaart. Het btekent je fortuin verliezen; arm en berooid worden.

Afmeren Zoek term

Aanleggen en vastmaken van de boot. Wordt soms ten onrechte aanmeren genoemd, maar dat is een verkeerde term. 

Alle hens aan dek Zoek term

Ontleend aan het Engelse all hands (on deck) ‘alle bemanningsleden aan dek'.

Anker Zoek term

Een anker of grondtakel is een onderdeel van de uitrusting van een schip dat overboord wordt geworpen om het schip vast te leggen op plaatsen waar niet aangemeerd kan worden. 

Antifouling Zoek term

De verzamelnaam voor maatregelen die genomen worden om te voorkomen dat micro-organismen, mosselen en algen zich onder het wateroppervlak vasthechten aan de romp van een schip.

Averij Zoek term

Ernstige schade aan een schip of scheepslading. Meestal spreekt men pas van averij als het schip slecht bestuurbaar is geworden. Ook wel: avarij of haverij.

Go to top