Schippers ABC beginning with D

Lexicon van scheepstermen

D

Doodtij Zoek term

Tijdens hoogwater staat het water lager dan gemiddeld, tijdens laagwater staat het water hoger dan gemiddeld.

Go to top