Vanaf 1 januari 2019 binnenvaartcertificaat verplicht!

Met ingang van 30 december 2018 geldt een certificaatplicht voor:
• drijvende werktuigen ongeacht de lengte.
• pleziervaartuigen van 20 meter of langer of waarvan het product van de lengte (L), breedte (B) en diepgang (T) meer dan 100 m3 bedraagt.

Voor drijvende werktuigen en pleziervaartuigen in de vaart vóór 2009, kan tot 30 december 2018 gebruik worden gemaakt van de overgangsbepaling ‘geen klaarblijkelijk gevaar’. Bij het onderzoek tot certificeren voor deze schepen is het uitgangspunt: een pleziervaartuig of drijvend werktuig in de vaart vóór 2009 zal na 2009 niet ineens een gevaar zijn. Om vast te stellen of er geen sprake is van klaarblijkelijk gevaar moet een expert van een door de ILT aangewezen keuringsinstantie of klassenbureau het schip onderzoeken. 

De aanvraag voor het certificaat moet uiterlijk 1 november 2018 bij een keuringsinstantie of klassenbureau ingediend zijn.

Schepen die na 1 november worden aangemeld zullen vrijwel zeker niet op tijd kunnen worden gecertificeerd en vanaf 30-12-2018 aan de nieuwe eisen moeten voldoen. Een toets op de nieuwe eisen is een stuk zwaarder dan alleen een toets op klaarblijkelijk gevaar.

Meer informatie: www.ilent.nl/misdebootniet