Toelatingsprocedure en -eisen

Procedure

Omdat de VKSJ eigenlijk 'het klassieke scherpe jacht' lid maakt , hebben we een wat uitgebreide toelatingsprocedure.

Als u het aanmeldformulier heeft ingevuld, en de link in de daarna ontvangen e-mail heeft bevestigd, worden de gegevens van uw jacht naar de toelatingscommissie verstuurd. Die commissie zal u om extra gegevens van uw schip vragen.

In de daaropvolgende 8 weken (streven) beoordeelt de toelatingscommissie uw aanmelding en brengt zij het bestuur en u op de hoogte van de uiteindelijke beslissing.

Eisen

Ontwerpjaar

De VKSJ stelt zich ten doel met de schepen van haar leden een blijvend en varend tijdsbeeld van het verleden te geven.

Het ontwerpjaar is een belangrijk criterium hierbij. De grens is 1970, dat is het tijdstip van de invoering van de IOR meetregels. De wedstrijdformule van de RORC werd vervangen door de IOR formule en dit had een direct en ingrijpend effect op de vormgeving van de schepen.

Schepen met een ontwerpjaar van ná 1969 kunnen eveneens worden toegelaten mits zij voldoen aan de klassieke normen zoals deze werden beleefd voor 1969.

Details vindt u in het Huishoudelijk Reglement .  Bijlage A en Bijlage B .

Rompvormen, die in ieder geval als "scherp" worden beschouwd

  • S-spanten;
  • Rondspanten;
  • Massief houten knikspanten;
  • Stalen knikspanten;

De VKSJ richt zich niet op de typische nederlandse rond- en platbodems, zeker een lust voor het oog en gelukkig is aandacht voor hun behoud verzekerd door vele eigen organisaties.

Herziening

De VKSJ beoordeelt, als onderdeel van een steeds veranderende samenleving, regelmatig of haar doelstelling en beleid nog goed passen. Dat geldt ook voor onze toelatingscriteria, die we elke jaar toelichten en heroverwegen, wat vaak met veel discussie, passie en voorbeelden gepaard gaat. We worden hierin graag uitgedaagd en bijgestaan door uw mening.